Sociaal Raadsliedenwerk

sociaal-raadsliedenDe gemeente Hoorn biedt haar inwoners de mogelijkheid om gratis advies en informatie te krijgen op sociaal-juridisch terrein. Daarvoor kunnen zij terecht bij Stichting Rentree Sociaal Raadslieden. Sociaal Raadslieden maken inwoners wegwijs in het woud van regels, procedures en instanties.

Het college van de gemeente Hoorn vindt het belangrijk dat iedereen de weg weet te vinden; het recht en de regels moeten ook gebruikt kunnen worden door mensen, die daar onvoldoende kennis van hebben en geen geld hebben voor juridisch advies.

Sinds 2009 voert de afdeling Sociale Zaken van de gemeente het sociaal raadslieden werk uit. Vanaf 1 augustus 2012 heeft de gemeente Hoorn Stichting Rentree deze opdracht gegeven. U bent gewend aan de medewerkers van de gemeente Hoorn; onze medewerkers zullen hun best doen om de taak goed over te nemen.

Sociaal Raadslieden adviseren, informeren en helpen u bij vragen en problemen op het gebied van sociale zekerheid, (gemeentelijke) belastingen, huisvesting, arbeids- of familiezaken, onderwijs- en maatschappelijke voorzieningen.

Bijvoorbeeld als u het niets eens bent met een besluit, meer wilt weten over heffingskortingen van de belasting. Ook kan het voorkomen dat wij u verwijzen naar andere instanties als u daar beter geholpen kunt worden, zoals bijvoorbeeld het doen van belastingaangifte. Voor het invullen van formulieren verwijzen wij u door naar de Wijkinformatiepunten van Stichting Netwerk.

MEDEDELING

In opdracht van de Gemeente Hoorn moeten wij tot onze spijt per 1 april 2017 stoppen met Sociaal Raadslieden.

U kunt voor (juridische) hulpvragen terecht op:
www.hulpwijzerhoorn.nl